Miért hízják fel a malacok?


A sertések hizlalása különböző hízlalási módszerek, szállítás, értékesítés, vágás A sertéshizlalás technológiája Sikeres sertéshizlalásról akkor beszélhetünk, ha az állatok hízékonyságát a legnagyobb mértékben kihasználjuk. Környezeti igények A hízó sertések életfolyamatait és a termelést befolyásolja a hizlalóépületek mikroklímája, a levegő minősége, élőcsíra terheltsége.

A megfelelő mikroklímájú épületekben a takarmány értékesülés, a testsúlygyarapodás és a végtermék minősége is kedvezőbb. A környezeti tényezők közül a hőmérséklet befolyásolja a termelést. Az optimális hőmérsékleti zóna alatt minden °C hőmérséklet csökkenés g többlettakarmány felhasználást jelent testtömeg-gyarapodás minden kg-jára vetítve. A felhasznált többlettakarmány mennyisége függ a padozattól, a takarmány hőmérsékletétől.

miért hízják fel a malacok?

Almozással és a nedves takarmány felmelegítésével a hideghatás kompenzálható. A hideg befolyásolja a vágóértéket, hiszen a bőr alatti kötőszövetekben az azonos testtömegű állatok hidegben nagyobb mennyiségű zsírt termelnek.

A kisebb testtömegű állatok kevésbé tudnak ellenállni a hideghatásnak. Gyakoribbá válnak a légzőszervi megbetegedések. A hideg okozta veszteségek csökkenthetők, ha malacokat hizlaldába kerülésük előtt fokozatosan szoktatjuk a hideghez. A meleg okozta élettani változások miatt a sertések kevesebb takarmányt fogyasztanak, csökken a súlygyarapodás, nő a hizlalási idő, romlik a takarmányértékesítés.

A sertés a bőrén keresztül kevés vizet párologtat el melegben, ezért főként légzőszervén keresztüli párologtatással szabadul meg a felesleges hőtől.

sertés | Állatorvositanácsadászivbaratkave.hu

Nyári melegben, alacsony páratartalom esetén a hízók permetezésével javíthatók az eredmények. Magas hőmérsékletnél megváltozik a sertések viselkedése.

Optimális körülmények között a hízósertés nem fekszik a nedves trágyázótérre, ha a hőmérséklet magas, azonban ez megtörténhet. Ennek káros következményei, hogy ezek az állatok megszokják és később hidegebb hónapokban sem szoknak le róla.

A levegő minőségét befolyásolja ammónia, porszem- és élőcsíra szennyezettsége. Az ammónia károsítja a nyálkahártyát, hurutos állapotot hoz létre.

Mennyisége csökkenthető a trágya gyakori eltávolításával, a szellőztetés javításával. A légzőszervi betegségek csökkenthetők a hizlaló légterének csökkentésével, megosztásával A hizlalás megkezdésének időpontja a hízlalást megelőzően alkalmazott malacnevelő technológiától függ.

miért hízják fel a malacok?

Nyilvánvaló, hogy a nagyobb élősúly hazai fűtéssel nem rendelkező hizlaló épületeinkben nagy előny. Az épületek kialakításakor, a szellőztetési rendszer beépítésekor a hízósertések környezeti igényeit figyelembe kell venni ugyanis a nagy páratartalom és a huzat valamint a hőmérséklet optimálistól való eltérése a termelési eredmények romlásához vezet.

Account Options

A hizlalást módszerét illetően két nagy csoportra tagolhatjuk: almozott vagy almozatlan technológiáról beszélhetünk. Hazánkban az es években a nagyüzemek kialakulásával az almozott tartástechnológia háttérbe szorult, az almozatlan technológia került előtérbe. Manapság viszont biológiai megfontolásokból az almozott tartástechnológiájú hizlalást helyezzük előtérbe. A hizlalás szakaszai A malacokat a hizlaldába telepítéskor ivar és súly szerint falkásítani kell.

A megfigyelések szerint az ártányok rövidebb idő alatt készülnek el. Fontos, hogy a hizlaldába telepítés nem járhat együtt takarmányváltással. Az állatok áttelepítését állatszállító járművek segítségével gyorsan elvégezhetjük.

A hizlalórekeszeket előkészítjük, hogy a sertés az etető- és pihenőhelyeket megszokja.

 • Több jogcímen is kap pénzt a cég az államtól.
 • Hogyan lehet segíteni az apától
 • Növekvõ tejhiány az új generációnál Az elõrejelzések miatt a jövõben számolnunk kell azzal, hogy a tejhiány fokozódik, és az almonkénti élõ malacszám meghaladja a kocák napi tejtermelését.

Hazánkban az egyszakaszú hizlalás terjedt el, azaz a A termelési fázisok alkalmazására egységes, sablonszerű megoldás nem adható. Előnyösnek látszik választástól a hizlalás befejezéséig az alábbi fázisok kialakítása: választástól a A fázisok számának növelése feltételezi az egymást követő fázisokban a rekeszméretek helyes arányát.

Ezért a módszer elsősorban új épületek építése esetén, vagy a meglevők rekonstrukciója során javasolható alkalmazásra. A hizlaló istálló elrendezése Régebbi meglévő épületekben a hizlalórekeszek elrendezése meglehetősen korlátozott. A hizlaló istállóban 2 vagy 4 sorban helyezzük el a hizlalórekeszeket. Minél nagyobb az istálló, a telep, annál inkább 4 rekeszsoros elrendezést alakítunk ki.

A malactartás fortélyai - Tájkép (2018-10-20) - ECHO TV

Keskeny istállóban, kisebb állományok esetében a hizlalórekeszeket a kezelő úttal párhuzamosan, széles istállóban arra merőlegesen helyezzük el. Keresztirányú elrendezésben két rekesz egyedeit etethetjük egy vályúból. Az etetéshez használatos eszközök kialakításánál azokat úgy kell elhelyezni, hogy a ki,- és behajtáshoz elegendő hely maradjon.

A hizlaló istállók legelterjedtebb formája a kezelőúttal párhuzamos, kétsoros, fekvő téglalapalakú rekeszek alkalmazása, amelyben almozással és alom nélkül is lehet hizlalni.

Sertéstenyésztés | Digitális Tankönyvtár

Hizlalórekeszek A hizlalórekeszekben a választórácsok függőleges leosztásúak és magasságuk a padozattól cm. A korszerű beépítésben a teljes rácsozat rászerelt kivitelben készül, és széles talpakon támaszkodik a padozatra. A kitrágyázás történhet különböző lehúzó-berendezésekkel kombinált vizes trágyaeltávolítással. A rekesz alakja szerint megkülönböztethetünk rövid és mély rekeszeket.

A helyes párosítás a rövid rekesz - trágyafolyosó vagy részleges rácspadozat; illetve a mély rekesz - részleges vagy teljes rácspadozat. A hízórekesz kialakításánál figyelni kell arra, hogy az itató a trágyázótérre kerüljön, a betelepítés előtt a trágyázóteret fel kell locsolni, a fekvőteret pedig alommal fel kell szórni.

Ily módon a rekeszben a rend irányítottan alakul ki. Az állatok felismerik etetőhelyüket. A legnagyobb tisztaság az önetetők oldalfalán való vagy a homlokfalán való szimmetrikus elhelyezésével érhető el. Hizlalórekeszek padozata Általában a hizlalórekeszben használt tömör padozat felületi rétegét könnyűbetonból vagy aszfaltból készítik melegpadló. Tömör padlón a tisztaság általában nem kielégítő, hosszú idejű használat esetén deformálódhat, ezért rendszeres takarításra van szükség.

Almozott és alomnélküli változatait elterjedten használják hazánkban. A rekesz kialakításától függően a trágyát a rekesz mögötti trágyafolyosóra, vagy a rekeszen belüli trágyázótérre takarítják. Javítja a rekeszek tisztaságát, ha a rekeszek alapterületének egy részét rácspadlóval fedik. A részleges rácspadozat alkalmazásával megtartható a tömör padló előnye is.

A részleges rácspadozat használata széles körben elterjedt, de takarításra még ezekben a rekeszekben is szükség van, mivel a hízók a pihenőtérre is ürítenek. A rekeszekben a rácsfelület trágyázótér aránya a pihenőtér padozatához általában vagy A teljes rácspadozat biztosítja a hizlalórekeszek legnagyobb tisztaságát. A mérsékeltebb teljesítmények miért hízják fel a malacok?, hogy a teljes rács mindig alacsonyabb hőmérsékletű, hidegebb, mint a melegpadozat.

A teljes rácspadozatú rekeszekben az miért hízják fel a malacok? kritikus hőmérséklet °C-kal magasabb, mint tömör padlón, ezért ajánlatos legalább 20 °C-os teremhőmérséklet biztosítása a hizlaldában. Ma már az újonnan épített modern hizlaldákban szinte kizárólagosan a beton rácspadló terjedt el.

Férőhelyigény A hizlalóépületekben a férőhelyeket a férőhelyigény figyelembevételével úgy kell méretezni, hogy a hízlalás befejező szakaszában is még megfelelő nagyságú pihenőtér jusson az állatoknak. A gyakorlatban a hízlalás végére általában a sűrű benépesítettség a jellemző.

Százmilliós pályázati pénzen híznak a sertések a Kósa-mama érdekeltségébe tartozó telepen

Részleges rácspadozatú rekeszekben a hízósertések igényeinek kielégítésére legalább 0,75 m2 fajlagos alapterület szükséges.

Kisebb fajlagos alapterületen romlik a takarmányértékesítés, a hízlalás végére erősen zsúfolttá válnak a rekeszek és ez csökkenti mind a takarmányfogyasztást, mind a testsúlygyarapodást. Miért hízják fel a malacok? vályús hizlalásra kialakított rövid rekeszek általában sertés elhelyezésére alkalmasak. Ha kisebb a csoportnagyság, nő a beruházási költség. Keresztvályús elrendezésben az épület méretei szabják meg a rekeszek mélységét, és így a csoportnagyságot is.

Vályús miért hízják fel a malacok? esetén - az épületméretekből és a beruházási költségektől függően - egyedből álló hízócsoportok alakíthatók ki. Nagy falkákban sertés, kétoldalas keresztvályús elrendezés a takarmány adagolása és a rövid etetési idő miatt fokozódik a nyugtalanság, az agresszivitás, ezért teljesítményromlással kell számolni. A csoporthatás önetetés esetén is határozottan megnyilvánul. Önetetésben, azonos fajlagos alapterületen a hízócsoportok nagyságának növelése csökkentőleg hat az átlagos napi takarmányfogyasztásra és ezen keresztül az átlagos napi testsúlygyarapodásra.

Ennek oka elsősorban a sertések evési viselkedésében jut kifejezésre. A csoportnagyság növelése csökkenti az evésre fordított miért hízják fel a malacok? és az evés intenzitását, ezáltal csökkentőleg hat a takarmányfogyasztásra is.

Az evési viselkedés alakulásában a csoportnagyság szemszögéből az játszik szerepet, hogy a hízók mennyire tudják zavartalanul megközelíteni az etetőhelyet. Azonos fajlagos alapterület biztosítása esetén a rekeszformának gyakorlatilag nincs hatása a hízási tulajdonságokra.

Ez azt jelenti, hogy önetetésben a rekeszforma szabadon változtatható, ezért jól lehet alkalmazkodni a legkülönbözőbb épülettípusokhoz. A csoportnagyságot célszerű az etetési módhoz igazítani. A nagyobb falkákban sertés a mérsékeltebb takarmányfogyasztás miatt megengedhető az ad libitum takarmányozás, a kisebb falkák sertés esetében viszont a szabályozott önetetés alkalmazása a célszerű. A rekesznagyság a csoportnagyságtól és a férőhelynagyságtól függ, de a rekesznagyságot, az épületek belső elrendezését, az épületméretek a fesztávolság is behatárolják.

A csoportnagyságot úgy kell alakítani, hogy a csoportnagyságból és a rekeszek helyes benépesítettségéből származó előny is hasznosítható legyen. A csoportnagyság és a rekeszalak hatásainak, valamint a hízósertések férőhelyszükségletének ismerete is hozzásegít a termelési eredmények javításához. Ezek az ismeretek egyúttal miért hízják fel a malacok? hizlalóépületek tervezésének, belső elrendezésének szempontjait is képezik.

Hizlalás alatti takarmányozási technológia Hízlaláskor a lehető legnagyobb súlygyarapodásra, a legjobb takarmányértékesítésre és jó minőségű vágótermék előállítására törekszünk. Nagyon fontos, hogy a jó termelési eredmények mellett a takarmányveszteségeket minimalizáljuk. A hízlalásban alkalmazott etetési módszerek a rendelkezésre álló épületekkel függenek össze.

 1. Ballai Vince adományadományosztásfelzárkóztatásKékcseKiútprogramMinden Gyerek Lakjon JólPolgár AlapítványSzékely Melyik ér többet, ha többen kapnak önzetlen segítséget, de csak rövidtávra, vagy ha kevesebben kapnak hosszabb távon, és még a kezüket is fogják közben?
 2. Nem tudott leszokni a dohányzásról terhesség alatt
 3. Puffadás mellkasi fájdalom

A hagyományos rendszerű telepeken a nedves darás etetés az elterjedt. A víz: takarmány aránya ; ; vagy lehet. Előnye: lehetővé teszi a melléktermékek, tömegtakarmányok etetését.

Hátránya, hogy munkaigényes és gyakran előfordulnak etetéstechnikai hibák nem tartják be az etetési időt, túl hideg vízzel keverik a takarmányt. Természetesen ma már a modern rendszerek ezt a folyamatot gépesítik, automatizálják így a központi keverőből számítógép irányításával csőhálózaton jut a takarmány mennyire könnyebb a dohányzás vágya? vályúba.

Manapság ez a módszer terjed leginkább az intenzív hizlalásban Nedvesetetés A takarmánynak legfeljebb miért hízják fel a malacok? vizezése tekinthető előnyösebbnek a száraz darás etetésnél.

 • Külföldi dohányzásellenes tapasztalatok
 • Vietnami sertésfajta, a megjelenés leírása és a tenyésztés alapja. Vietnami sertés
 • Derült égből malac - szivbaratkave.hu
 • Derült égből malac - szivbaratkave.hu
 • Miért fáj a mellkas dohányzás után
 • Vietnami sertés Vietnami sertésfajta, a megjelenés leírása és a tenyésztés alapja.
 • Feliratkozás Leiratkozás A magyar konyha sem állandó, és vele változnak felhasznált alapanyagai is.

Folyékony takarmányról akkor beszélünk, ha a takarmány ennél nagyobb arányban tartalmaz vizet. Nagyobb arányú vizezett takarmányadagok etetésekor a kielégítő fogyasztás elérése céljából feltétlenül növelni kell az etetések számát is. A számítógép vezérelt nedvesetető berendezések akár napi szeri etetést is lehetővé tesznek Folyékony takarmányozás A legújabban fejlesztett nedvesetető berendezések már lehetővé teszik tömegtakarmányok felhasználását is.

Ez a növekvő takarmányárak mellett óriási jelentőségű. A technológia lényege, hogy a klasszikusan előállított, silókban tárolt tömegtakarmányt pl.

miért hízják fel a malacok? dohányzásról való leszokás, hogyan lehet megszabadulni tőle

CCM darálóval egészen apróra aprítják, melyet aztán később a szállítás során a miért fulladsz a dohányzásról való leszokás után pépesítenek és juttatják el a hizósertésekhez.

Korábban hazai gyakorlatunk intenzív hízlalás esetén a száraz darás etetési módszert alkalmazta. A takarmány, így étvágynak megfelelően, dara vagy granulátum formában, ad libitum vagy adagoltan kerülhet etetésre.