Hogyan lehet kilépni a qigong használatával


Célkitűzés, módszertan Célom a taiji és a jóga vallásfilozófiai alapon történő összehasonlítása és empirikus szempontú elemzése. Vallásfilozófián azt értem, hogy a vallási jelenségeket ésszerűen kifejtve, a nyugati filozófiai hagyomány szerint elgondolt emberi értelem keretein belül vizsgálom.

abbahagyta a dohányzást az arcon örülök, hogy leszoktam a dohányzásról

Ez nem azt jelenti, hogy a filozófiai megfontolások ne játszanának fontos szerepet az alábbi gondolatmenetben, azt viszont igen, hogy a — legalábbis profán, tehát nem egyházi — vallásfilozófián belül elsőbbséget élvező racionalitás itt nem vezeti a vezérszólamot.

Ennek oka az, hogy több mint huszonöt éve taijizom, qigongozom és tíz éve jógázom. Egyrészt nem hiszek a tudományosság szigorúan objektív megközelítésmódjában, mert a tudomány általában igen határozott — jóllehet naiv és reflektálatlan — metafizikai előfeltevésekkel közeledik tárgyához, így a vallással kapcsolatos tudományos irányzatok is.

Továbbá, amint ez elemzésemből remélhetőleg kiviláglik, a tárgyalt módszerek transzcendens állapotok felé vezetnek, azokat közvetítik. Az az immanencia viszont, amiben nagyrészt mindannyian létezünk, természetéből fakadóan nem képes teljességében befogadni s kifejezni a transzcendenciát.

Ezért sem a tudomány, sem a filozófia, hogyan lehet kilépni a qigong használatával a teológia nem képes soha elégségesen megragadni azt. Marad a legszemélyesebb tapasztalat és megélés. Mivel az alábbiakban a kínai benső alkémia [5] és hogyan lehet kilépni a qigong használatával jóga gyakorolható és általam gyakorolt változatával foglalkozom, kritikusan fogok minden olyan tudományos vagy tudományoskodó megközelítéshez viszonyulni, amely pl.

Azok a gyakorlási és tudásformák, amelyek elemzésére és összehasonlítására az alábbiakban kísérletet teszek, vallási jellegű formák, ezért az általuk kínált módszer és cél csakis személyes, mi több, a legszemélyesebb ügy lehet. Ezekben a rendszerekben mindig az alanyról, arról a személyről van szó, aki a gyakorlatokat végzi, s ez nem az önzés vagy a gőg kifejeződése, hanem annak felismerése és kifejezése, hogy a közvetlenül megélt énemről, önmagamról átman van szó.

  1. Chi Kung, Tai Chi Chuan, Integral Tai Chi gyakorlatrendszerekről - ÚjTest - radikális test -tudat
  2. Hogyan lehet megszabadulni a nikotin-függőség népi gyógymódjaitól
  3. SZÍNES ZÖLDSÉGSZALAGOK, SZÍNES NYÁRI ÉLMÉNYEK - 9 összetevő - 30 perc alatt – Öt Elemes Étrend
  4. A csontvelő Da Mo mosása - Édesség

Vagyis e megvalósítási formák alanya kapcsán igazán csak egyes szám első személyben beszélhetünk. Nincs helye semmiféle semleges, tárgyiasító, egyes szám harmadik személyben vagy passzív alakban kifejezett alanynak, ami sokkal inkább tárgy.

Látták: Átírás 1 Ba Duan Jin a Nyolc Brokáttekercs Wai Dan Qigong gyakorlatsor - Álló gyakorlatok - Kezdés: a Fa változó-állapot szellemében fegyelmezetten, zárt állás, sarkak és boka összeér, kezek nyújtott, zárt ujjas tartásban lándzsa-kezek. BaiHui kiemelve. Az első kilépés férfiaknak jobb lábbal, nőknek bal lábbal történik. Minden gyakorlat végén ugyanazzal a lábbal lépünk vissza kezdő tartásba, amelyikkel kiléptünk. Gyakorlat: Lépjünk ki alapállásba jobb lábbal, vállszélességű terpeszben, párhuzamos talpakkal, kezünk legyen az oldalunknál.

Tovább bonyolítja a képet a jelen korszak New Age-nek nevezett alapvető tendenciája, mely a tradicionális keleti metafizikai módszereket többnyire igen alacsony testi-szellemi szinten vezeti be a szentségre éhező szekularizált nyugati világba. Ha ez nincs meg, a gyakorlás iránya teljesen téves lesz, ami a szellemi cél elvétéséhez vezet.

hogyan lehet kilépni a qigong használatával dohányzási kódolás petropavlovszkban

Itt válik jelentőssé a helyes elméleti tudás, illetve e tudás eredeti összefüggéseinek ismerete, és csak ez után lehet arról szó, hogy jelen élethelyzetemhez igazítsam azt. Vagyis a reflektált, tudatosan vállalt filozófiai megfontolásoknak kéz a kézben kell járniuk a konkrét testi gyakorlatok végzésével, különben — jobb esetben — semmi hatása sem lesz a gyakorlásnak, rosszabb esetben kárt okoznak a kísérletező testi-lelki egészségében.

Az a fajta gyakorlási mód, amelyből saját tapasztalataim alapján kiindulok, a huszadik század második felétől terjedt el Nyugaton.

A távol-keleti módszereket a Blavatsky-féle teozófia hozta be a nyugati érdeklődő látóterébe, de hamisan misztifikált és torzított metafizikai értelmezéssel.

A témával foglalkozó tudományos irányultságú kutatók közül pedig elenyészően kevés az, aki komolyan vette a jóga és a taiji gyakorlati aspektusát is, azaz vette a bátorságot, hogy legalább egyszer egy egyszerű légzőgyakorlatot elvégezzen.

Ennek megfelelően szinte csak olyan filozófiai, erkölcsi rendszerekként vagy kultúrtörténeti érdekességekként tárgyalták a témát, amelyeket a modern nyugati tudományosság már régen meghaladott.

Még az olyan kiváló vallástörténész is, mint Mircea Eliade, aki elmélyült munkát szánt a jógának és a taoista alkémiának, [9] alig három évet gyakorolta a jógát, ami kevés idő ahhoz, hogy igazán hiteles betekintést engedjen ebbe a tudásformába.

Qigong: a fiatalok titka

A nyugatiak közül talán Woodroffe Arthur Avalon lehet kivétel, aki művei és a korabeli beszámolók alapján a tantrikus jóga komoly gyakorlójának tűnik. A taiji XX. Vannak üdítő kivételek, de még az olyan tradicionális megalapozottsággal és hatalmas felkészültséggel rendelkező tanítók is, mint B.

le tudok lépni a dohányzásról otthon

Iyengar, a nyugati ízlésnek megfelelően az ászanázást és annak testi aspektusait helyezte előtérbe nyugati oktatása első évtizedeiben. Ezt lehet — alappal — azzal indokolni, hogy az ászana az astánga jóga alapozásához tartozik, de érzésem szerint itt inkább a nyugati igények vélt kiszolgálása játszotta a főszerepet, s csak miután B. Iyengar felismerte, hogy a nyugati gyakorlók is nyitottak az astánga további tagjaira, kezdte tanítani azokat.

Rutina BASICA pero PODEROSA de Tai Chi y Qi Gong/Chi Kung

Mindezektől elhatárolódva vizsgálódásom fő szempontját ebben a tételben foglalom össze: a jóga, a taiji, a qigong, valamint a belső-lágy harcművészetek vallási rendszerek kifejeződési formái, gyakorlatai. Amikor hogyan lehet kilépni a qigong használatával a feltevésből indulok ki, az elé a probléma elé kerülök, hogy egy nyugati kultúrára jellemző beállítódást és formát — ti.

Ezért fel kell tennem a kérdést, hogy mi a vallás, s ez a nyugati megközelítés miként viszonyul a távol-keleti vallási jelenségekhez. Ennek már az ókorban is sokféle értelmezése volt. Figyelembe venni, megtartani, alaposan ismerni és megérteni, ti. Újraválasztani, ti.

Összekötni, ti. Mivel az első jelentés archaikus vallásgyakorlásból nő ki, tökéletesen alkalmazható a dohányzó divat-tiszteletbeli betegség és a taoista áldozati szertartás intézményére, [14] amelyben a rituálé pontos ismerete és végrehajtása az előfeltétele annak, hogy az istenek segítsék a kultuszban azaz az ilyen értelemben vett vallásban résztvevőket.

A második jelentés akkor alkalmazható a jógára és a qigongra, ha alkémiai olvasatban közelítünk feléjük ahogy ezt én is tenni fogom. Ilyen értelemben állítható, hogy e két módszer az ember megromlott természetét helyreállítva vezeti vissza a keresőt az eredethez. A harmadik jelentés tökéletesen megfelel a yoga egyik jelentésének, miszerint az nem más, mint az istennel való egyesülés.

Ba Duan Jin a Nyolc Brokáttekercs Wai Dan Qigong gyakorlatsor

Azonban ezzel a jelentéssel az a probléma, hogy a Bhagavad Gítából származik és csak a bhakti jógára érvényes. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a Távol-Keleten nem alakult ki olyan egységes, hierarchikus egyház, mint Nyugaton, s ebből következően a papi réteg nem alkotott olyan dogmatikus rendszert, mint főként a római katolicizmus.

piros szulin dohányzási kódolás

Ezért az alapvető szövegek és kultikus formák, s így az engem itt különösen érdeklő gyakorlási módszerek különböző szabad értelmezéseket nyerhettek.

Sem a taoista szentszövegek gyűjteménye, sem Patandzsali Jóga szútráinak értelmezései nem dogmák mentén jöttek létre, hanem leginkább a darsanok filozófiai iskolák vagy inkább szemléletmódok és a márgák alapvető beállítódásoknak, kedélyeknek megfelelő gyakorlástípusok szemléletmódjait követve formálódtak.

Ha van az egyetlen Isten, miért lenne szükség több istenre? A kereszténységnek e szigorú monoteizmusa teljesen idegen az általam vizsgált vallásos gyakorlások szemléletétől. Ez annak ellenére is így van, hogy a hogyan lehet kilépni a qigong használatával Patandzsali féle változata theista egyistenhitet vall, ami nagyon közel áll a keresztény felfogáshoz, azzal a különbséggel, hogy Ísvara egy speciális purusa, azaz egy az önvalók közül, jóllehet kiemelt helyzetben van.

Ez egyébként rámutat arra a tényre is, hogy a purusa szót annak eredeti, rigvédai hagyománya szerint, a kozmikus embernek a jelentésében kell vennünk, akit a teremtés alapanyagaként áldoznak föl.

A taoizmus is létrehozott személyes isteneket, de azok alapvetően a népi vallásosságnak tett engedmények, illetve az abszolút és személytelen Taó különböző aspektusainak hogyan lehet kilépni a qigong használatával. A fönti értelemben véve tehát a jóga, a taiji és a qigong gyakorlatai vallási rendszerek tágabb kereteibe illeszkednek bele. Ezt azért érdemes leszögezni, mert Nyugaton nagyrészt csak az egészség megőrzése érdekében vagy kifejezetten fitneszgyakorlatokként végzik az ászanákat vagy a taiji mozdulatait.

Valóban van ilyen kellemes mellékhatása e gyakorlatoknak, fontosnak is tartom az egészség megőrzését, de az nem lehet önmagában fontos, minthogy e gyakorlatokat narkológus tanácsai a dohányzásról való leszokáshoz az egészség megőrzéséért vagy az európai szépségideálnak megfelelő test kidolgozásáért hozták létre.

Ha csak a fitnesz szempontját veszik figyelembe, azzal teljesen elvétik az ászanák, formagyakorlatok jelentését és jelentőségét. Vallási rendszerek gyakorlatairól van szó, azaz testen keresztül végzett vallási gyakorlatokról. A dohányzó mellkasi fájdalomtól testhelyzetek fölvétele és pontos szabályok szerinti kivitelezése religio 1.

Ezt az irányt az a tágabb vallási keret mutatja meg, amelybe a gyakorlatok illeszkednek, s ami által a technikák helyreállítják az ember megromlott természetét és újra Istenhez emelik lásd religio 2. Ám a vizsgált távol-keleti módszerek nem erre a célra jöttek létre, nem a fitneszipar adott évre szóló divatirányzatai, nem a nyugati szépségideálnak megfelelő muszkuláris testet hivatottak fejleszteni. Az alábbiakban olvasható vallásfilozófiai elemzésnek az is a célja, hogy a gyakorlatok rá következő leírásának elméleti keretet adjon, tehát megalapozza, milyen okból és milyen cél felé haladva lehet gyakorolni a qigongot és a jógát.

Az a szempont vezet az elemzés során, hogy ne fenomenológiai leírást adjak, azaz ne csupán felsoroljam a taoista és a jógikus alkémia összetevőit, hanem — legalábbis általam felfogott — lényegüket nyújtsam. Tehát amikor testtel végzett gyakorlatokat vallási cselekvésként magyarázok, akkor a test, az anyag filozofikus értelmezését hajtom végre, ami egyáltalán nem önkényes tett sem a szóban forgó két archaikus [19] módszer önértelmezése, sem a modern tudomány, illetve filozófia felől tekintve.

A qigong és a jóga a transzcendencia felé vezető gyakorlatok, gyakorlási módok, melyek — a fönti hogyan lehet kilépni a qigong használatával értelemben — megkerülhetetlen, lényegi alkotóelemnek tekintik a testben való anyagi létezésmódot.

Gyermek Kung Fu edzés

A modern tudomány nagyjából nem ismer mást, mint az anyagot, bár ezt teljesen elvont fogalomként kezeli, azaz jogosulatlanul azt hiszi, hogy a közvetlen valósággal foglalkozik, miközben valójában elméleti konstrukciókkal dolgozik. Ezért ha az említett archaikus módszereket saját önértelmezésük alapján kívánom megközelíteni, de mégsem akarok visszatérni kétezer évvel korábbi világképekhez ami azonban elkerülhetetlennek látsziktehát a racionalitás igényének is eleget kívánok tenni, akkor a vizsgált lételméleteket, illetve az azokra épülő gyakorlási módszereket a mai önértelmezés számára is ésszerűen, hogyan lehet kilépni a qigong használatával és lehetőség szerint belátható módon kell kifejtenem.

A test és annak lehetőségei Igyekszem megmutatni, hogy a test nem önmagában vett, önmagában igaz és érvényes dolog. Az anyag és annak közvetlenül az ember által átélhető megjelenéseként meghatározott test a Szent, a transzcendencia megtestesülése lásd a kosák elméletét.

A test, illetve az anyag soha nem áll önmagában, mindig valaminek a jele, megnyilvánulása. Ez az archaikus ontológia kozmológiai szempontja, az, amikor a testet az isteni létmód felől vezetik le. Ám a testet a qigong és a jóga misztikus, még inkább mágikus és alkémikus szempontból is megközelítette, amikor módszerei során a kozmosz kicsinyített másaként szemlélt emberi testből indult ki, hogy a benne és általa megtestesült szellemi esszenciát visszavezesse az eredethez qigongban a Taóhoz, jógában a purusa tiszta önlétéhez vagy a theisztikusan elgondolt Ísvarához.

Ezeknek az alkémiai módszereknek az egyik legfőbb álláspontja, hogy a test átalakítása vezet a misztikus élményekhez, a benső érzékenységhez. Elemzésem programja így összegezhető: megmutatni, hogyan kapcsolódik össze a testiség a transzcendenciával a gyakorláson keresztül. E programon belül legfőképp az alkémia fogalma kapcsolja össze a taijit, a qigongot és a jógát. A jóga térben, időben és kulturálisan jól elkülöníthető a taijitól és a qigongtól.

A taiji és a qigong nem egészen azonos egymással, jóllehet mindkettő az archaikus kínai kultúra terméke. A taiji alapvetően harcművészet, amely azonban az évszázadok folyamán az alkémiai önművelés eszközévé vált.

A qigong régebben alakult ki, mint a taiji, elsődlegesen a testkultúrában játszott szerepet, de később ugyancsak az alkémiai önművelés eszközévé vált. Emiatt a taiji és a qigong sok gyakorlási metódusban szétválaszthatatlanul elvegyült egymással, úgyhogy gyakran szinonímákként használhatók. A mottóként szereplő Hérakleitosz-idézet igen tömören fejezi ki azt az archaikus létszemléletet, amely mind az indiai, mind a kínai gondolkodás itt vizsgált szeleteire érvényes. Ez az archaikus létszemlélet feltételez egy eredendő kiindulópontot, amelyből annak alászálló energiája, ereje saktí, tiszta jang teremti meg az általunk tapasztalt világot.

Ezt az alászálló irányt nevezem a teremtés útjának vagy kozmológiának, mert, még ha nem is a keresztény módon elgondolt teremtésről van szó, az adott világképekben akkor is a kozmosz létrejöveteléről beszélhetünk. Ezek az archaikus világképek második lépésként felismerik a világban és speciálisan az emberben jelenlévő teremtő erőt és módszert, és gyakorlatokat nyújtanak ennek kiemeléséhez és eredetbe való visszaviteléhez.

Ezt a fokozatot nevezem Hérakleitosz szavaival fölfelé vezető útnak, s ez nem más, mint az alkémisztikus módszer. Mivel ugyanaz a lényegiség száll alá teremtésként, mint amit a gyakorlatok segítségével visszaemelünk forrásába, a le- és fölfelé vezető út egy és ugyanaz.

Másrészt a Tai Chi flow rendszer az alábbiak szintézise, így fontos tisztázni az alkotó elemek. Chi Kung Qi Gong A chi kung qi gong gyakorlatok a kínai hagyományból származnak.

Ezek a hérakleitoszi megfontolások képezik vizsgálódásaim vezérfonalát. Lét- és ismeretelmélet Álljon itt hát röviden az a lét- és ismeretelméleti alapvetés, amelyet cigaretta illata elemzésem és gyakorlásom során követek.

Az éles szemű olvasónak feltűnhet, hogy a taijit és a jógát gnosztikus alapállásból közelítem meg. A világ ura egy gonosz isten, de rajta túl található a valódi Isten, a Fényatya, aki nem e világ teremtője, hanem a kozmoszt teremtő Isten közvetett forrása. E mítosz lényege, hogy az általunk jelenleg megélt világ és létezési állapot hanyatlott, romlott létforma egy eredendő, fényhez hasonlatos, tisztán tudatos létformához képest.

Az egyén célja, hogy hogyan lehet kilépni a qigong használatával magában, valódi önmagaként ismerje fel ezt az eredendő fényt, majd összegyűjtse s visszaemelje azt, illetve ő maga e fényként visszaemelkedjen forrásához, a Fényatyához. A gnózis nem más, mint annak tudása, meg- és felismerése, hogy nem a világ egyéb anyagi, lelki tényezőivel, hanem a világtól teljesen független és idegen szellemi fénnyel vagyunk azonosak. Hogyan viszonyul mindez a taijihoz és a jógához?

HŰTSD MAGAD ÍZEKKEL: Az ízek tudatos használata nyáron

Kezdjük a jóga ontológiai modelljével, mert azzal könnyebb megtalálni a megfelelést. Az egyik oldalon áll a purusa, [25] azaz hogyan lehet kilépni a qigong használatával önvaló, a másik hogyan lehet kilépni a qigong használatával a prakriti, azaz a természet, avagy anyag. Mind a kettő teljesen független egymástól és örök. A purusa egy kezdeti aktusban kapcsolatba lépett a kezdeti aktus előtt kiegyensúlyozott és ezért passzív és potenciális állapotában vegetáló anyaggal.

A fény a jóga elméletében anyagi eredetű, a gnózisban viszont transzcendens. Ugyanakkor a jóga azt tanítja, hogy ez a fény van a legközelebb az önvaló eredeti, transzcendens létmódjához. A jóga szerint az önvaló belebonyolódik az ebből az egyensúlymegbomlásból fakadó anyagi formák burjánzásába, ezt nevezi a népszerű hinduizmus májának, illetve egy másik fogalommal szanszárának, a végtelennyi születés létforgatagának.

2019. április 20

Annak ellenére, hogy az önvaló a jóga ontológiájában egyértelműen lefokozott állapotba, az anyag rabságába, és hogy a korábbi terminust használjam a világba vetettség helyzetébe kerül, a jóga mégsem válik világ- illetve kozmoszellenessé, sőt azt állítja, hogy az anyag eszkatologikus szereppel rendelkezik: segít az önvalónak kilépni anyagi megtestesülései forgatagából Patandzsali II. A természet vagy az anyag gnózisénál pozitívabb értékelésének ellentmond a jógán belül annak a legfőbb célnak a kitűzése, miszerint az önvalónak külön kell válnia az anyagtól, mert e kettő eredendően teljesen különnemű létforma, s egymás rovására kapcsolódtak össze: az anyag kiszakadt egyensúlyi, tehetetlen — mondanám: energia-minimum — állapotából, az önvaló pedig hogyan lehet kilépni a qigong használatával autonóm, szabad állapotát.

hogyan lehet kilépni a qigong használatával milyen egyszerű leszokni a drogok dohányzásáról

A legfőbb tudás, a vidja a jógán belül e két létforma különvalóságáról szerzett tudás. A fönti elemzés eredményeképp fogalmazom meg azt a tételt, hogy a két létforma ontológiai helyzetéről és a gnózis jellegéről alkotott tudás igen hasonló a jógában és a gnózisban, a különbség az anyag kozmosz nem egyértelműen negatív értékelésében található. Energetikai szerkezetek a taijiban és a qigongban, valamint a jógában Az energiáról beszélve az archaikus testi és metafizikai megvalósítási rendszerek mai aggyal legnehezebben értelmezhető, illetve a mai ön- és világértelmezés szerint leginkább értelmetlennek tűnő szempontjával állunk szemben.

Az archaikus világkép egy olyan életerő-fogalommal dolgozik, amely a modern természettudomány számára elévült fogalom. Az életet, mozgást létrehozó életerő fogalmát a modern tudomány a fizikai erők, illetve törvényszerűségek fogalmával helyettesítette. Egyelőre nem látom igazoltnak a fizikai erő és az életerő fogalmának azonosítását legfőképpen a mögöttük álló totálisan eltérő koncepció és világkép miatt.

TAO energia-gyakorlatok (chi kung/taoista jóga) - elmélet és alapok

Az is további kutakodás tárgya kell legyen, hogy van-e azonosság, hasonlóság, illetve különbség a hindu prána— és a kínai qi-fogalom között.

Amikor az energia szót mégis a prána, illetve a qi megfelelőjeként használom, akkor csakis az érthetőség érdekében teszek engedményt. Mind a jóga, mind a qigong három olyan fő energiapályát ismer, amelynek kiemelt szerepe van a fizikai és a metafizikai megvalósítás területén.

A gyakorló az egyesített energiát ezen keresztül vezetheti föl az agy közepébe, illetve a fejtetőre, hogy ott kiléptesse az önvalót. A qigong esetében annyiban bonyolódik a helyzet, hogy ott legalább négyféle csatornát ismerünk, amely a törzs középvonala hogyan lehet kilépni a qigong használatával fut, hogy fölhajtsa a qít az alsó régióból az agy felé. Ezzel kapcsolatban a legfőbb különbség, hogy a gerincvelőben futó központi csatorna a kínai elképzelés szerint vizes jellegű energiát hogyan lehet kilépni a qigong használatával, míg a test középvonalában, a fejtetőt és a gátat összekötő középső csatorna könnyedebb, levegősebb energiatípust.

A jógában a központi csatorna bal és jobb oldalán fut az idá és a pingalá nevű vezeték, melyek az adott szinten található csakrákban egyesülve, majd szétválva keringetik az energiát.

hogyan lehet kilépni a qigong használatával

A kínai alkémiai módszerben a test elülső felszínén fut a ren mo befogadó vagy házvezetőnő edénya test hátulsó felszínén a du mo kormányzó edény. Szimbolikailag nem látok lényegi különbséget a jobb-bal és az elől-hátul elrendezés között, mivel mind a kettő a poláris energiát fejezi ki a nem poláris központ körül. Óriási különbségek vannak azonban a konkrét gyakorlásban és alkalmazásban.

A taoista alkémia ugyanis a du és a ren mo mentén helyezi el azokat a finomanyagi erőközpontokat, amelyeket át kell járatni a megtisztított energiával mind a központok fölébresztéséhez, mind az energia további átalakításához.

A jóga rendszerében viszont a három fő energiavezeték a csakrákban, illetve azok vonalán mozgatja és alakítja át a pránát; vagyis az energia magasabb szintre emelése a gerincvelőben, illetve ahhoz közel megy végbe. Metafizikai szempontból a gyakorlatok alapszerkezete ugyanaz: az energiát egyre tisztább és fényesebb állapotába juttatni, ami az emberi testben topológiailag egyre magasabban elhelyezkedő energiaközpontokba való emelés révén történik.

A száttvizálás jógikus módszeréről, illetve a jing—qi—shen taoista alkémiájáról van itt szó. Az energiának kitüntetett helyei vannak a testben, amelyeket a hinduk csakráknak, a kínaiak dantianeknek neveznek. Itt nem célom kimerítően leírni a csakrák rendszerét, ez az információ sokfelől beszerezhető. Maguk a csakrák sem mások, mint az energia valamilyen típusú megnyilatkozásai. A hét csakra egyértelműen kozmológiai funkciót takar: a hét planéta megfelelői a testben.

A gerinc, azaz a világhegy mentén, ahhoz közel, sőt, abban helyezik el őket, ami megint annak világos jelzése, hogy az emberi test a kozmosz kicsinyített megismétlése: ahogy a teremtő energia alászállt a planéták közvetítésével, úgy emelhető vissza ez az energia az eredetbe az emberen belül.

Ennek eszkatológiai szerepe akkor válik világossá, ha tudjuk, hogy a föntről számított negyedik csakrában, az anáhatában lakozik az önvaló.

A taoista alkémia más struktúrákon keresztül nagyon hasonló folyamatról és eszkatológiai célról beszél. Három dantian található a testben, amelyek azonban nem a gerinc közelében, hogyan lehet kilépni a qigong használatával a bőrfelszín alatt, mondhatni a húsban vannak, amennyiben a példa nem lenne félrevezető, hiszen a fizikain túli, metafizikai dimenziókról beszélünk.

Ugyanakkor az energia dimenziója a egyszerű módszer a leszokásról az fb2 és az immateriális határán áll, és éppen hogyan lehet kilépni a qigong használatával fontosak azok a megfontolások, amelyeket föntebb tettem az életerő racionális gondolkodásban szükséges rehabilitációja kapcsán.

Ha valaki nem fogadja el, hogy van egy olyan egyelőre nem tudni, hogy a fizika — mint természettudomány — által regisztrált energiának megfeleltethető erő, amely a tudattal irányítható és a szellemi és a fizikai szinten egyszerre működik, akkor nem tud mit kezdeni sem a qigong, sem a jóga mélyebb rétegeivel, amelyek túlmutatnak a puszta gimnasztikán. A testileg kivitelezett gyakorlatok valójában az energiatesttel dolgoznak, mert csak azon keresztül nyúlhatnak az ember szellemi összetevőjébe.

Ezért, ha nem veszed figyelembe az életerő értelmében vett energetikai összetevőt, akkor nem lesz semmilyen hatása a jóga ászanáinak, illetve a qigong és a taiji shijeinek mindkét szó strukturált testhelyzetet jelent. Ez bizonyára circulus vitiosusnak tűnik, mégsem az. Ha nem irányítod a gyakorlásod egy nagyon meghatározott irányba, nem az az eredmény fog hogyan lehet kilépni a qigong használatával kisülni, mint amit az adott hagyomány fölkínál.